۰ میلیون تومان
  • 7
  • 5
  • 6
  • کامیون
کارکرده

بنز 608

(8 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1375 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ میلیون

ایسوزو 6تن

(8 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1386 / وضعیت : کارکرده / دیزل

کاملا تمیز قیمت ۲۴۰۰۰۰۰۰۰میلیون [...]

کمپرسی608

(8 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1385 / وضعیت : کارکرده / دیزل

ماشین سرحال قیمت ۱۸۰۰۰۰۰۰۰میلیون [...]

بنز 911

(8 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1371 / وضعیت : کارکرده / دیزل

موتور استاندارد قیمت 280000000 میلیون [...]

کاویان

(1 روز پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1387 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 140,000,000 موتور پلمپ کم کار

ایسوزو

(1 روز پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1392 / وضعیت : کارکرده / دیزل

فی ۳۷۰ میلیون

لودر 3تن

(4 روز پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1387 / وضعیت : کارکرده / دیزل

لودر 3تن ایکس سی ام جی

امیکو کشنده

(4 روز پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1394 / وضعیت : کارکرده / دیزل

امیکو کشنده از همین ماشین امیکو با همین مشخصات ده[...]

حذف آگهی