۰ میلیون تومان
  • 8
  • 8
  • 6
  • کامیون

جک

(1 هفته پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1394 / وضعیت : کارکرده / دیزل

جک کانتینر دار

فوتون 6تن

(1 هفته پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1386 / وضعیت : کارکرده / دیزل

فوتون یخچالدار

فوتون 6تن

(1 هفته پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1386 / وضعیت : کارکرده / دیزل

فوتون یخچال دار

بنز خاور

(1 هفته پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1365 / وضعیت : کارکرده / دیزل

بنز خاور کارت باری چوبی

امیکو

(1 هفته پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1394 / وضعیت : کارکرده / دیزل

امیکو کانتینر فلزی

ایسوزو

(1 هفته پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1395 / وضعیت : کارکرده / دیزل

ایسوزو یخچال دار

فوتون 6تن

(1 هفته پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1395 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 285,000,000 فوتون 6تن یخچال دار

امیکو 5/200

(1 هفته پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1393 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 155,000,000 امیکو 5/200 یخچال بدون موتور کلمن[...]

بادسان 6تن

(1 هفته پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1386 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 220,000,000 بادسان 6تن شاسی

بنز خاور 608

(1 هفته پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1356 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 750,000,000 بنز خاور 6تن مدارک کامل[...]

ایسوزو 6تن

(1 هفته پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1384 / وضعیت : کارکرده / دیزل

ایسوزو 6تن یخچال دار

حذف آگهی