۰ میلیون تومان
  • 0
  • 3
  • 7
  • کامیون

هیوندای 6تن

(10 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1390 / وضعیت : کارکرده / دیزل

هیوندای 6 تن کانتینر فلزی مسقف

ایسوزو

(10 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1389 / وضعیت : کارکرده / دیزل

ایسوزو 5 تن کانتینر فلزی مسقف

خاوربنز 608

(10 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1375 / وضعیت : کارکرده / دیزل

خاور 608 کانتینر مسقف

ایسوزوnpr

(10 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1389 / وضعیت : کارکرده / دیزل

ایسوز 6 تن شاسی موتور پلمپ

خاور 608

(10 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1389 / وضعیت : کارکرده / دیزل

خاور 608 کولر دار

الوند 6تن

(10 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1397 / وضعیت : صفر / دیزل

الوند 6تن سایپا دیزل

ايسوزو6تن شاسي

(16 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1396 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 300,000,000 ايسوزو6تن _شاسي_موتور پلمپ_خودر[...]

هيوندا تن6

(16 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1389 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 160,000,000 هيونداي٦تن خودرو اماني ميباشد[...]

بادسان 6 تن

(17 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1386 / وضعیت : کارکرده / دیزل

بادسان ۶تن زباله کانتینر مسقف چادر دار [...]

کاویان 6تن

(17 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1390 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 160,000,000 کاویان ۶تن زباله جمع کن[...]

فوتون 6تن

(17 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1387 / وضعیت : کارکرده / دیزل

فوتون 6تن کانتینر مسقف چادر دار

فوتون 6تن

(1 روز پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1387 / وضعیت : کارکرده / دیزل

فوتون6 تن مسقف چادر دار

هیوندا کروز 6تن

(1 روز پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1388 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 140,000,000 هیوندای کروز ۶تن مسقف چادر[...]

هیوندا کروز 6تن

(1 روز پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1386 / وضعیت : کارکرده / دیزل

قیمت 140,000,000 هیوندای کروز ۶تن یخچال دار[...]

حذف آگهی