۰ میلیون تومان
  • 8
  • 2
  • 3
  • کامیون

هووو40تن

(22 دقیقه پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1386 / وضعیت : کارکرده / دیزل

هووو کشنده اتاق تعویض

فوتون 6تن

(31 دقیقه پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1382 / وضعیت : کارکرده / دیزل

فوتون 6تن باری چوبی

ولوو 40تن

(31 دقیقه پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1362 / وضعیت : کارکرده / دیزل

ولوو 40تن کشنده

هووو40تن

(54 دقیقه پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1384 / وضعیت : کارکرده / دیزل

هووو 40تن کشنده

هووو 40تن

(54 دقیقه پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1385 / وضعیت : کارکرده / دیزل

هووو 40تن کشنده

ماک 40تن

(1 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1375 / وضعیت : کارکرده / دیزل

ماک 40تن کشنده

رنو 19 تن

(1 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1383 / وضعیت : کارکرده / دیزل

رنو 19تن اتاق باری

ولوو 42تن

(14 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1386 / وضعیت : کارکرده / دیزل

ولوو 42تن کمپرسی

اسکانیا

(14 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1371 / وضعیت : کارکرده / دیزل

اسکانیا 13تن کارت پمپ

ولوو 40تن

(15 ساعت پیش)

قیمت: توافقی / مدل 1390 / وضعیت : کارکرده / دیزل

ولوو 40تن باری چوبی

حذف آگهی