فرم عمومی خودرو اسقاطی

فرم زیر را تکمیل کرده و ثبت کنید
موارد دارای الزامی هستند

مشخصات درخواست دهنده

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

شماره تماس منزل

شهر

محله

آدرس

نوع طرح

نوع کاربری

مشخصات خودرو (جهت بهینه شدن درخواست مشخصات خودرو را وارد نمائید.)

برند

مدل

رنگ خودرو

سال تولید

شناسه خودرو فرسوده

قوانین را خوانده و قبول دارم

حذف آگهی

قوانین

تایید