درخواست فروش اختصاصی

فرم زیر را تکمیل کرده و ثبت کنید
موارد دارای الزامی هستند

اطلاعات فردی

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

شهر

منطقه

اطلاعات خودرو

برند

مدل

سال تولید

کارکرد (کیلومتر)

رنگ خودرو

وضعیت بدنه

اطلاعات تکمیلی

قیمت پیشنهادی

شرایط فروش

قوانین را خوانده و قبول دارم

حذف آگهی

قوانین

تایید