درخواست خرید اختصاصی

فرم زیر را تکمیل کرده و ثبت کنید
موارد دارای الزامی هستند

اطلاعات فردی

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

شهر

محله

اطلاعات خودرو

برند

مدل

سال تولید (از)

سال تولید (تا)

وضعیت کارکرد

اطلاعات تکمیلی

میزان نقدینگی

شرایط خرید

قوانین را خوانده و قبول دارم

حذف آگهی

قوانین

تایید