تدوین استاندارد ملی برای سیلندرهای گاز خودرو

تدوین استاندارد ملی برای سیلندرهای گاز خودرو

تدوین استاندارد ملی برای سیلندرهای گاز خودرو

به تازگی پیش نویس استاندارد جدیدی با عنوان "سیلندرهای گاز بازرسی نصب و بازسمجی کیفیت سیلندرهای فشار زیاد نصب شده بر روی خودروها به منظور ذخیره گاز طبیعی به عنوان سوخت" در آخرین جلسه کمیته ملی خودرو و نیروی محرکه سازمان ملی استاندارد ایران، به تصویب رسد.

در ارتباط با این موضوع، آزیتا خضرایی  مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای ملی، هدف تدوین این استاندارد را تعیین الزامات نصب شده بر روی خودروهای گاز سوز دانست و در ادامه بیان کرد: این سیلندرها بر اساس استاندارد ملی به شماره 7598 و به منظور ذخیر گاز طبیعی طراحی و ساخته شدند.

همچنین ادامه داد: به زودی آخرین نسخه استاندارد مذکور بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد یا www.isiri.gov.ir  برای دسترسی کاربران و صاحب نظران قرار خواهد گرفت.

دیدگاهی بنویسید

حذف آگهی