پیش فروش  کلوت اتوماتیک و دنده ای با قیمت قطعی

پیش فروش کلوت اتوماتیک و دنده ای با قیمت قطعی

پیش فروش  کلوت اتوماتیک و دنده ای با قیمت قطعی

 

این بخشنامه از روز شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ تا پایان روز دوشنبه ۸ خرداد 1402 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت فعال می باشد

 

شرایط کلوت دنده ای

قیمت قطعی 15.967.000.000 ریال

پیش پرداخت در زمان ثبت نام 7.983.500.000 ریال

الباقی یک فقره چک مورخ 15 شهریور 7.983.500.000 ریال

زمان تحویل مهر 1402

 سند آزاد میباشد


 

 

شرایط کلوت اتوماتیک

قیمت قطعی 18.737.000.000 ریال

پیش پرداخت در زمان ثبت نام 9.368.500.000 ریال

الباقی یک فقره چک مورخ 15 شهریور 9.368.500.000 ریال

زمان تحویل مهر 1402

 سند آزاد میباشد

 

مطالب مرتبط
ششمین مرحله فروش فوق العاده طرح جایگزینی خودروهای فرسوده آغاز شد

ششمین مرحله فروش فوق العاده طرح جایگزینی خودروهای فرسوده آغاز شد

ششمین مرحله فروش فوق العاده طرح جایگزینی خودروهای فرسوده آغاز شد
آغاز دومین پیش فروش محصولات ایران خودرو طرح جوانی جمعیت از طریق سامانه یکپارچه

آغاز دومین پیش فروش محصولات ایران خودرو طرح جوانی جمعیت از طریق سامانه یکپارچه

طرح پيش فروش مادران مطابق جدول فوق از روز یک شنبه مورخ 1402/02/10 شروع و تا روز چهارشنبه مورخ 1402/02/20ادامه خواهد داشت.
لیست قیمت جدید مدیران خودرو فرودین 1402

لیست قیمت جدید مدیران خودرو فرودین 1402

لیست قیمت جدید مدیران خودرو فرودین 1402
دیدگاهی بنویسید

پیش فروش  کلوت اتوماتیک و دنده ای با قیمت قطعی

پیش فروش کلوت اتوماتیک و دنده ای با قیمت قطعی

به اشتراک بگذارید

حذف آگهی

قوانین

تایید