خرید، فروش و قیمت خودرو صافکاری بدون رنگ

۰ میلیون تومان

قیمت: 78,000,000 تومان / مدل 1392 / کارکرده

شاسی جلو سمت شاگرد تعویض شده
 • شخصی

قیمت: توافقی / مدل 1396 / کارکرده

 • شخصی

قیمت: 510,000,000 تومان / مدل 2016 / کارکرده

 • شخصی

قیمت: 79,000,000 تومان / مدل 1393 / کارکرده

سلام لازم به توضیح از اول کارخانه تا این لحظه دست [...]
 • شخصی

قیمت: 120,000,000 تومان / مدل 1391 / کارکرده

سلام این ماشین برا مصرف خودم بوده یک سال زیر پام ه[...]
 • شخصی

قیمت: 265,000,000 تومان / مدل 1397 / کارکرده

مختصری از گلگیر عقب بدون رنگ صافکاری شده است[...]
 • شخصی

206

قیمت: فروش اعتباری / مدل 1396 / کارکرده

کارشناسی شده
 • شخصی

قیمت: توافقی / مدل 1398 / کارکرده

کارشناسی شده
 • شخصی
فروخته شد

قیمت: 205,000,000 تومان / مدل 1396 / کارکرده

کارشناسی شده
 • شخصی
فروخته شد

قیمت: 345,000,000 تومان / مدل 1395 / کارکرده

کارشناسی شده
 • شخصی
فروخته شد

قیمت: 195,000,000 تومان / مدل 1397 / کارکرده

کارشناسی شده
 • شخصی
فروخته شد

قیمت: 530,000,000 تومان / مدل 2011 / کارکرده

کارشناسی شده
 • شخصی
فروخته شد

قیمت: 480,000,000 تومان / مدل 2015 / کارکرده

کارشناسی شده
 • شخصی

حذف آگهی

قوانین

تایید